• Dworzec w SANOKU.

   Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa dworca autobusowego na dworzec multimodalny przy ul. Lipińskiego w Sanoku” – roboty budowlano-instalacyjne jako Generalny Wykonawca. Realizacja 01.2018 – 03.2019. Powierzchnia zabudowy budynku 723m2, powierzchnia użytkowa budynku 1274m2, kubatura budynku 8172m3. Obiekt wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 41,5kWp.

  • ZPSP Kielce

   Termomodernizacja, przebudowa i remont budynków ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach” – roboty budowlano-instalacyjne jako Generalny Wykonawca. Realizacja 07.2017 – 01.2019. Łączna kubatura budynków 34907m3, łączna powierzchnia użytkowa budynków 8087m2. Obiekty wyposażono w instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 38,84kWp.

  • CEZ Stalowa Wola

   Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – Część III dotyczy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1” – roboty budowlano – instalacyjne jako Generalny Wykonawca. Realizacja 03.2017 – 10.2017. Docieplenie ścian zewnętrznych 3201m2, termo i hydroizolacja ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi 901m2, docieplenie stropodachu 1162m2, wymiana 793szt. lamp na technologię LED, montaż kotłów gazowych kondensacyjnych 1x45kW i 2x310kW, instalacja fotowoltaiczna o mocy 40kWp.

  • Obiekty użyteczności publicznej Miechów

   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zrealizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj” w zakresie projekt, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie oraz 32,5kWp na dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta Miechów. Jako podwykonawca. Realizacja 05.2016 – 10.2016.

  • KPT Kielce

   Budowa fotowoltaicznych instalacji na obiektach KPT - OULU TECH oraz ROMA TECH” – roboty budowlano-instalacyjne jako Generalny Wykonawca. Realizacja 08.2015 – 11.2015. Instalacje fotowoltaiczne jako świetliki klatek schodowych, żaluzje zewnętrzne fasad aluminiowo- szklanych klatek schodowych oraz zewnętrzna powłoka fasad hali ROMA TECH, o łącznej mocy 316,38kWp.

  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – CarPorty

   Budowa instalacji fotowoltaicznych nad miejscami postojowymi samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Kompleksu Inkubatora Technologicznego PPNT” – formuła zaprojektuj - wybuduj. Roboty budowlano- instalacyjne jako Generalny Wykonawca. Realizacja 08.2015 – 10.2015. Zakres prac obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 150kWp na stalowej konstrukcji jako zadaszenie stanowisk parkingowych wraz ze stacją do ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia parkingu.

  • Gmina NIWISKA – instalacje prosumenckie

   Zakup i montaż mikro instalacji prosumenckich w postaci paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Niwiska w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej” zrealizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj” w zakresie projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Niwiska o łącznej mocy 129kW. Roboty instalacyjne jako Generalny Wykonawca: 23 gospodarstwa domowe (instalacje na dachach i na gruncie), szkoła podstawowa (instalacja na dachu), oczyszczalnia ścieków (instalacja na gruncie). Realizacja 09.2015