W styczniu 2014 roku, jako BIPV System, rozpoczęliśmy działalność w zakresie tworzenia innowacyjnych systemów fotowoltaicznych. Poprzez „tworzenie systemów” rozumiemy wieloetapowe projektowanie oraz wykonanie i uruchomienie systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV) i zintegrowanych z budynkami (BIPV) wraz z implementacją indywidualnych systemów zarządzania energią tworzonych każdorazowo na potrzeby i możliwości użytkowników instalacji.

Dzięki doświadczonej i pełnej zaangażowania kadrze młodych i ambitnych inżynierów jesteśmy pewni terminowej i profesjonalnej realizacji najbardziej nietypowych przedsięwzięć, a bezpośredni udział naszych inżynierów w procesach produkcji i badania nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych gwarantuje ciągłe poszerzanie know-how oraz podnoszenia wydajności, trwałości i niezawodności systemów pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zaletą oferowanych przez nas rozwiązań zarówno materiałowych jak i konstrukcyjnych jest możliwość ich wszechstronnego zastosowania na elewacjach budynków, oknach, dachach (technologia No Frost) co w efekcie poprzez wykorzystanie energii z ogniw PV do częściowego zasilania instalacji bezpieczeństwa klimatyzacji i wentylacji powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacji tych obiektów.